LẠM PHÁT CỦA VIỆT NAM TỪ 1975 TỚI 2016 LÀ BAO NHIÊU?

LẠM PHÁT CỦA VIỆT NAM TỪ 1975 TỚI 2016 LÀ BAO NHIÊU?
Sau 30-4-1975 Việt Nam thực hiện mô hình kinh tế tập trung tập thể. Chính phủ tiếp tục in tiền và đổi tiền trong khi số lượng hàng hóa được sản xuất thì cố định trong suốt 1 thời gian dài, 1975-1986. Vậy có bao giờ bạn tò mò tự hỏi rằng từ 1975 tới giờ mức lạm phát là bao nhiêu không?
 
Định nghĩa lạm phát cổ điển: tổng số lượng tiền được in.
Định nghĩa lạm phát thông dụng: mức gia tăng của giá cả.
 
Tôi sẽ dùng vài con số sau đây để đo.
 
TỶ GIÁ USD/VÀNG
Giá vàng USD năm 1975: $170, năm 2016: $1200.
Mức lạm phát của USD dựa theo giá vàng là: 1200/170×100 = 706%.
 
TỶ GIÁ USD/VND 1975-2016
Tỷ giá USD/VND 1975: 1.51VND tỷ giá chính thức, 6.5VND tỷ giá chợ đen.
Tỷ giá USD/VND 2016: 22,000 VND
Mức lạm phát dựa theo tỷ giá USD/VND chính thức là: 22000/1.51×100 = 1,456,954%
Mức lạm phát dựa theo tỷ giá USD/VND chợ đen là: 22000/6.5×100 = 338,462%
Mức lạm phát từ 1975 tới 2016 là (1) 338,462% (hơn ba trăm ngàn phần trăm), (2) 1,456,954% (hơn 1.4 triệu phần trăm)
 
VÍ DỤ KHÁC – CĂN NHÀ Ở HÀ NỘI
Một căn nhà người bộ đội ở Hà Nội năm 1982 có giá 3,100 VND.
Hiện tại 1 căn nhà ở Hà Nội cũng ít nhất 3,000,000,000 VND.
Mức lạm phát nếu dùng giá nhà là : 3,000,000,000/3,100×100 = 96,774,194%
Mức lạm phát từ 1982 tới 2016 nếu dùng một căn nhà ở Hà Nội là 96,774,194% (chín mươi sáu triệu phần trăm).
 
KẾT LUẬN
Mức lạm phát ở Việt Nam từ 1975 tới 2016 là:
— 338,462% nếu dùng tỷ giá USD/VND chính thức
— 1,456,954% nếu dùng tỷ giá USD/VND chợ đen
— 96,774,194% nếu dùng giá nhà ở Hà Nội
 
Hình: Bà Lê Thị Bích Thủy gửi 270 VND cách đây 30 năm, giờ nhận 4,385 VND vốn lẫn lãi.
 
Ku Búa @ CAFEKUBUA.COM
https://www.facebook.com/cafekubua/photos/a.658678404265677.1073741827.658658857600965/769342986532551/?type=3