Giao thương tự do

Giao thương tự do
Từ khi còn nhỏ, chúng ta đã trao đổi các thứ với nhau. Chúng ta cho đi, nhận lại để hai bên cùng có lợi. Cũng chính nguyên lý trao đổi và làm giàu này là yếu tốt thúc đẩy giao thương giữa các quốc gia.
Thương mại thường được xem như nhiên liệu thúc đẩy tăng tưởng kinh tế, là động lực khiến các quốc gia chuyên môn hóa thế mạnh giao thương nhất định của mình.
Điều này giúp cả thế giới nói chung sản xuất được nhiều hàng hóa và nhiều loại hàng hóa hơn so với trước kia.
Kể từ sau Thế Chiến II, giao thương quốc tế đã tăng trưởng gấp 17 lần, thổi bùng tăng trưởng kinh tế khắp hành tinh. Bất chấp những lợi ích rõ ràng của giao thương tự do, nhiều nước có động cơ để hạn chế nó. Thuế quan, cấm vận, và hạn ngạch có thể được dùng như những vũ khí để trừng phạt một quốc gia khác. Điều này có thể dẫn đến các biện pháp trả đũa và chiến tranh thương mại khốc liệt.
Một số chuyên gia lập luận rằng không phải mọi hoạt động giao thương đều có tính tích cực. Giao thương với các quốc gia nghèo đang phát triển, nơi mức lương thường thấp hơn, còn thời gian làm việc dài hơn các nước phát triển, có thể tạo ra sự bất cân xứng.
Từ đó có thể dẫn đến việc người dân tại các nước có mức lương cao bị mất việc. Mặc dù vậy, thương mại tự do là điều nên được khuyến khích. Làm điều ngược lại thì là trò trẻ con.
Theo The Economist
Sub: Bizlive
Ku Búa @ CAFEKUBUA.COM
https://www.facebook.com/cafekubua/videos/765456110254572/