Thuế là gì?

Thuế là gì?
 
Hầu hết các xã hội hiện đại đều đánh thuế theo một cách nào đó. Nhưng không phải lúc nào thuế cũng liên quan đến tiền. Người Trung Quốc cổ nộp thuế bằng các thòi trà nén. Còn bộ tộc Jivaroan tại Brazil thì nộp bằng sọ người.
Giao thương nhanh chóng trở thành một nguồn thu thuế, các lái buôn phải nộp thuế môn bài và thuế hải quan. Sau này, các tài sản hữu hình thuộc sở hữu người dân và các tài sẩn như bất động sản, và đất đai, trở thành mục tiêu đánh thuế của các nhà hành pháp.
Thuế thu nhập cá nhân, nguồn thu thuế kếch xù nhất tại hầu hết quốc gia ngày nay, thực chất là một sáng tạo khá mới. Vào thế kỷ 20, các chính phủ ngày càng rót nhiều tiền vào quốc phòng và an sinh xã hội. Để trang trải phí tổn này, họ vẽ ra thuế thu nhập cá nhân.
Khi thuế thu nhập cá nhân mất dần sự ưa chuộng, các hình thức đánh thuế khác ra đời. Các loại thuế tiêu dùng gián tiếp như thuế giá trị gia tăng được áp dụng rộng rãi.
Mức độ đánh thuế giữa các quốc gia khác nhau cũng rất khác nhau. Nguồn thu thuế của Mỹ chiếm khoảng 1 phần 3 kinh tế (GDP). Còn tại Thụy Điển, tỷ lệ này là gần 50%. Một số người cho rằng bất cứ loại hình thuế nào cũng là điều vô lý. Nhưng suy cho cùng, cần phải có nguồn lực để tài trợ công ích và các hoạt động của chính phủ.
[Còn ở Việt Nam thì sao? Bạn có đóng thuế không. Hãy suy ngẫm. – Ku Búa]
The Economist, What is tax
Dịch: Bizlive
https://www.facebook.com/cafekubua/videos/764067420393441/