Chi phí để sản xuất 1 thùng dầu

Chi phí để sản xuất 1 thùng dầu
 
Sau đây là chi phí để sản xuất 1 thùng dầu của top 20 quốc gia sản xuất dầu khí. Với giá dầu hiện tại ở mức $30, thì những nước như Iran, Nga và UAE có lợi thế cạnh tranh hơn những nước như Mỹ, Anh, Na Uy.
 
United Kingdom $52.50
Brazil $48.80
Canada $41.00
United States $36.20
Norway $36.10
Angola $35.40
Colombia $35.30
Nigeria $31.60
China $29.90
Mexico $29.10
Kazakhstan $27.80
Libya $23.80
Venezuela $23.50
Algeria $20.40
Russia $17.20
Iran $12.60
UAE $12.30
Iraq $10.70
Saudi Arabia $9.90
Kuwait $8.5
Chi phí để sản xuất 1 thùng dầu

Chi phí để sản xuất 1 thùng dầu

Chi phí đầu tư Chi và phí hoạt động

Chi phí đầu tư Chi và phí hoạt động

Theo CNN Money
 
– Ku Búa @ CAFEKUBUA