Chủ Nghĩa Cộng Sản Là Gì?

Chủ Nghĩa Cộng Sản Là Gì?
Vì mối quan hệ ngoại giao giữa Cuba và Mỹ đã được cải thiện, chúng tôi muốn nhìn vào triết lý chính trị đằng sau những quốc gia có chế độ độc tài bị cấm vận. Cuba là một trong những nước Cộng Sản độc tài bị cấm vận lâu nay còn sót lại trên thế giới, và từ khi có thêm ý kiến của những người chống cộng cực đoan vào giữa thế kỷ 20, triết lý Cộng Sản từ lâu đã là vấn đề bình thường trong các cuộc bàn luận về chính trị.
Nên chúng tôi muốn được biết, chủ nghĩa Cộng Sản là gì? Số lượng những triết lý chồng chéo và hệ thống kinh tế xã hội có nhiều đến mức có thể được mô tả rất giống Cộng Sản về bản chất. Nhưng theo lẽ cơ bản nhất, chủ nghĩa cộng sản là khi mà tất cả sự sản xuất, hay “Phương thức sản xuất” được sở hữu một cách bình đẳng, bởi tất cả những đảng viên của nhà nước. Cái dụng ý cuối cùng là phải loại bỏ hệ thống tạo ra tầng lớp tư bản, nơi mà một tầng lớp làm tất cả mọi công việc và những người khác thì đều được hưởng tiền.
Mặc dù những ý tưởng tương tự đã tồn tại theo cả mặt tự nhiên lẫn có chủ đích từ thời xưa. Nhưng cái hình thức cơ bản nhất của chủ nghĩa Cộng Sản đến từ “Tác phẩm” của triết gia người Đức Karl Marx và Friedrich Engels, mà ngày nay được biết đến với cái tên là “Marxism”. Đặc biệt, Marxism thì tập trung vào sự bóc lột các công nhân.
Ông dựa trên ý tưởng rằng bất cứ lợi nhuận nào được tạo ra nhờ những người công nhân nhưng lại chỉ đến tay của chủ sở hữu doanh nghiệp, là một dạng của sự bất bình đẳng và nên bị xóa bỏ.
Trong lịch sử gần đây, một vài quốc gia bao gồm Liên Bang Xô Viết, Trung Quốc, Việt Nam và Cuba đã thử lập ra phiên bản cộng sản của chính họ.Tuy nhiên có thể nói rằng nó chủ yếu giống với chủ nghĩa xã hội hơn, không phải là cộng sản. Khác biệt lớn nhất giữa hai chủ nghĩa là chủ nghĩa xã hội cho rằng tất cả công nhân nên được chia lợi nhuận và tài sản bằng nhau, trong khi chủ nghĩa Cộng Sản cho rằng không nên có tiền hay quyền sở hữu nói chung, và mọi người nên được hưởng cái họ cần, và làm việc càng nhiều càng tốt.
Không may là, những nỗ lực để đạt được triết lý chính trị này đã gây nên tiêu chuẩn sống thấp hơn, chính phủ tham nhũng, và trong trường hợp của Liên Bang Xô Viết, đã dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn và thất bại thảm hại. Một số lý do đã được đưa ra để giải thích tại sao chủ nghĩa cộng sản lại không thành công về mặt lịch sử. Nhưng lời chỉ trích mạnh mẽ nhất của triết học đó là chủ nghĩa cộng sản đã loại bỏ đi sự ưu đãi đối với những người phải làm việc chăm chỉ hơn bình thường. Nó cũng dẫn tới sự thù ghét những kẻ lười lại nhận được phần như những người chăm chỉ. Nói chung, chủ nghĩa cộng sản khi được mô tả trên lý thuyết thì vĩ đại không đỡ được, trong khi thực tế thì cực kỳ thảm họa. Các chính phủ trên thế giới có vẻ đồng ý với sự đánh giá này.
Nếu bạn muốn biết thêm về các lý thuyết chính trị, hãy chắc chắn rằng bạn sẽ xem qua những video về chủ nghĩa tự do, và vô chính phủ. Nhớ đăng ký để xem nhiều video hơn, và cho chúng tôi biết. Bạn muốn chúng tôi cho bạn biết thêm điều gì tiếp theo trên trang facebook của chúng tôi. Đường dẫn được ghi ở chú thích bên dưới!
[Ghost & Bé Đỏ @ CAFEKUBUA.COM]
Theo Testtube, What is communism?
https://www.facebook.com/cafekubua/videos/758523310947852/