Cánh Tả vs Cánh Hữu: Một cuộc tranh luận về lương tối thiểu

Cánh Tả vs Cánh Hữu: Một cuộc tranh luận về lương tối thiểu
 
Sau đây là một trong những cuộc đàm thoại giữa lúc bấy giờ, Tổng Thống Jimmy Carter và Thống Đốc Ronald Reagan, trong cuộc tranh cử Tổng Thống 1980. Chủ đề là lương tối thiểu. Phe cánh tả, Đảng Dân Chủ cho rằng lương tối thiểu và cần thiết và nhân đạo. Trong khi đó phe cánh hữu, Ronald Reagan, đã chỉ ra thực tế của bộ luật đó.
 
Jimmy Carter: Một trong những ý tưởng của Thống Đốc Reagan là dẹp bỏ bộ luật lương tối thiểu. Thống Đốc Reagan đã nói rằng một trong những yếu tố tạo ra thất nghiệp là luật lương tối thiểu. Đây là phương pháp vô nhân đạo đối với những gia đình lao động trong đất nước chúng ta, một ví dụ điển hình của đảng Cộng Hòa trong quá khứ, nhưng tôi nghĩ nó đã gia tăng dưới Thống Đốc Reagan.
Ronald Reagan: Tổng Thống Carter nói rằng tôi phản đối luật lương tối thiểu. Tôi ước gì ông ta đã có mặt với tôi khi tôi đang ngồi nói chuyện với một nhóm thanh niên da đen khi họ nói với tôi về nạn thất nghiệp của họ, và chính luật lương tối thiểu là vấn đề chủ chốt khiến họ không thể được nhận vào những việc trước đây họ đã làm. Và thậm chí, cứ mỗi lần lương tối thiểu được tăng lên bạn sẽ thấy sự gia tăng trong tỷ lệ thất nghiệp trong các nhóm thiểu số thanh niên.
 
Phe cánh tả đa phần suy nghĩ bằng cảm tính, hay sử dụng cảm từ khi tranh luận. Trong khi đó, Ronald Reagan cũng như đa phần người phe cánh hữu luôn nhìn vào thực tế và đánh giá.
Còn bạn thì sao?
https://www.facebook.com/cafekubua/photos/a.658678404265677.1073741827.658658857600965/758541304279386/?type=3