Cánh Tả vs Cánh Hữu – Khoảng cách giàu nghèo

Cánh Tả vs Cánh Hữu – Khoảng cách giàu nghèo
Một trong những sự khác biệt giữa cánh tả và cánh hữu là quan điểm của họ về khoảng cách giàu nghèo. Phe cánh tả luôn đem việc này ra và cho rằng đây là một điều bất công. Phe cánh hữu thì lại khác. Sau đây là cuộc đàm thoại trong Hạ Viện Anh giữa Thủ Tướng Thather và một thành viên của phe cánh tả về khoảng cách giàu nghèo.
 
[Đây là câu hỏi]
Ông Simon Hughes, thành viên Hạ Viện Anh, Đảng Liberal Democrat:
”Không hề có một nghi ngờ nào rằng Thủ Tướng, bằng nhiều cách, đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Nhưng có một thống kê, mà tôi không hiểu vì sao chưa được phản biện, và đó là, trong 11 năm là Thủ Tướng, khoảng cách giữa top 10% của người giàu và top 10% của người nghèo trong quốc gia này đã nới rộng một cách đáng kể.
Và sau thời kỳ của cô ta chấm dứt trong chính trị Anh Quốc, làm sao cô ta có thể bảo vệ thực tế rằng rất nhiều cử tri trong nhiều khu vực như của tôi đã trở nên nghèo hơn, có tiêu chuẩn sống thấp hơn và tiêu chuẩn an sinh thấp so với năm 1979? Đương nhiên cô ấy chấp nhận rằng đó không phải là một điều cô ấy hay bất cứ Thủ Tướng nào có thể tự hào.”
 
[Sau đây là câu trả lời của bà Thatcher]
Margaret Thatcher, Thủ Tướng Anh, Đảng Conservative:
 
”Tất cả mọi người trong tất cả mức thu nhập đều trở nên khá hơn so với năm 1979. Thành viên hạ viện Hughes cho rằng ông ta thà thấy người nghèo càng nghèo hơn, nếu người giàu càng bớt giàu hơn.
Đó là một cách mà chúng ta sẽ không bao giờ tạo ra sự thịnh vượng được để có những dịch vụ xã hội tốt hơn, như chúng ta đang có hiện tại.
Đó là chính sách của ông ta? Vâng, ông ta thà thấy người nghèo nghèo hơn, nếu người giàu bớt giàu hơn một chút. Đó là chính sách của phe cánh tả.
 
Ku Búa @ CAFEKUBUA.COM
https://www.facebook.com/cafekubua/photos/p.758691397597710/758691397597710/?type=3&theater