Lập trường của Đảng Cộng Hòa

Lập trường của Đảng Cộng Hòa
Như trong cuộc tranh luận của Đảng Cộng Hòa lần thứ tư, có 15 ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa còn lại cạnh tranh cho đề cử tổng thống. Mặc dù các ứng cử viên đã bày tỏ quan điểm rất khác nhau, nhưng tựu chung lại thì Đảng Cộng Hòa đều có vài giá trị và niềm tin giống nhau. Vậy những người thuộc Đảng Cộng Hòa tin vào điều gì?
Để bắt đầu, Đảng Cộng hòa kêu gọi rằng Đảng của họ là “đảng của cơ hội”, đề cập đến ý tưởng rằng trong nước Mỹ, nơi mà sự bình đẳng trong việc tự do theo đuổi cơ hội. Cơ hội luôn được dành cho tất cả mọi người. Mặc dù để đạt được mục tiêu này, họ tin rằng cần phải có hạn chế trong can thiệp của chính phủ trong cuộc sống hàng ngày vì nó dẫn đến một trạng thái hoạt động tốt hơn.
Điều này có nghĩa là các quy định kinh doanh ít hơn và quan liêu nhỏ hơn trong các tổ chức công. Biểu tượng của phong trào cánh hữu hiện đại, Ronald Reagan, đã giải thích rõ ràng nhất: “Chín từ đáng sợ nhất trong ngôn ngữ tiếng Anh là: Tôi đến từ các chính phủ và tôi ở đây
để giúp bạn.”
Khi nói đến nền kinh tế, Đảng Cộng Hòa có xu hướng tin vào sức mạnh của thị trường tự do để tạo ra sự giàu có. Đây là 1 ý tưởng khởi nguồn từ chính sách kinh tế thân sản xuất của Reagan, Thông tục gọi là lý thuyết “nhỏ giọt” (trickle-down theory). Trong hệ thống này, người ta tin rằng các loại thuế thấp cho người giàu (và nghèo) sẽ khuyến khích họ đầu tư vào các doanh nghiệp, tạo thêm nhiều công ăn việc làm, làm ra sự giàu có, để tạo công ăn việc làm cho người khác. Lý thuyết này gần đây nhất đã được nhìn thấy trong nhiệm kì của George W. Bush Cắt giảm thuế cho những người có thu nhập hơn $ 200.000 đô la một năm.
Hôm nay, học thuyết này được chấn nhận bởi Đảng Cộng Hòa. Các chính sách gần đây nhất, được phê chuẩn vào năm 2012, tán thành với niềm tin rằng “bất kỳ người Mỹ làm việc chăm chỉ, mơ lớn và tuân thủ luật pháp có thể đạt được bất cứ điều gì họ muốn.” Và vì thế, Đảng Cộng Hòa không tin vào các dịch vụ xã hội, như phúc lợi, hoặc một hệ thống chăm sóc sức khỏe phổ thông của chính phủ. Ngoài Medicare (bảo hiểm xã hội) và Medicaid, Đảng Cộng Hòa thích dùng đến các công ty bảo hiểm tư nhân. Bãi bỏ Obamacare là 1 phần quan trọng trong chính sách của họ.
Đảng Cộng Hòa cũng có xu hướng giữ quan điểm thận trọng về các vấn đề đạo đức xã hội. Bất chấp lệnh cấm hôn nhân đồng tính được thông qua trong hiến pháp 2015, các ứng cử viên như Ben Carson và Mike Huckabee đã bày tỏ sự phản đối của họ với ý tưởng trên. Các chính sách năm 2012 phản đối việc tái định nghĩa hôn nhân, và duy trì một lập trường chống phá thai.
Đảng Cộng Hòa cũng được biết đến với việc ủng hộ cho quân đội. Kể từ thời tổng thống Theodore Roosevelt, Đảng Cộng Hòa đã ủng hộ cho lý tưởng Mỹ (American exceptionalism) và can thiệp trên thế giới. Đảng Cộng Hòa tin rằng điều này chỉ có thể thực hiện được khi có một quân đội mạnh. Lúc này đây, chủ trương chính sách “hòa bình thông qua sức mạnh”, sẽ nâng đỡ cho những lý tưởng của Mỹ về tự do và dân chủ trong khi duy trì một quân đội thiện chiến.
Nhưng ngày nay, Đảng Cộng Hòa đã nhìn thấy sự bất ổn nội bộ. Trong Quốc hội, thành viên cánh hữu buộc Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner phải rời khỏi chức, và bị ngăn cản sự thống nhất của đảng, mặc dù chiếm đa số ghế trong quốc hội. Sự phân chia này đã và đang đe dọa chia rẽ Đảng Cộng Hòa. Rõ ràng, có rất nhiều dạng khác nhau của Đảng Cộng Hòa: từ bảo thủ thị trường tự do đến quyền tôn giáo.
Sự đa dạng quan điểm trong nội bộ đảng thật sự đáng kinh ngạc. Điều đó nói lên rằng, Đảng Cộng Hòa được nhận thấy rằng đều đồng ý hai điều: thuế thấp hơn và một chính phủ được giới hạn hơn. Bây giờ thì chắc là bạn đã biết những gì Đảng Cộng Hòa tin vào những điều gì rồi đấy. Nhưng còn đối thủ của họ, Đảng Dân Chủ thì tin vào quyền lực nên tập trung vào chính phủ để tạo ra một xã hội công bằng. Đảng Dân Chủ vận động nhiều luật doanh nghiệp hơn và nhiều sự tham gia của chính phủ trong an sinh xã hội. Tìm xem thêm các video trên TestTube News!
(Ku Liềm & Ku Búa @ CAFEKUBUA.COM]
https://www.facebook.com/video.php?v=754768224656694