14 năm trước, tôi đã có một Tổng Thống….

14 năm trước, tôi đã có một Tổng Thống….
 
14 năm trước, tôi đã có một Tổng Thống không phải là người sáng sủa nhất hay quyến rũ nhất. Ông ta đã không nói những gì mà người khác muốn nghe. Ông ta đã phạm nhiều sai lầm, như bao nhà lãnh đạo khác, nhưng ông ta luôn nhận trách nhiệm.
 
14 năm trước, tôi đã có một Tổng Thống khiến tôi tự hào khi nói lời Tuyên Thệ Trung Thành để nhập ngũ. 14 năm trước, tôi đã có một Tổng Thống biết chia sẻ nỗi đau quốc gia thay vì đổ lỗ cho nước Mỹ về những hành động tồi tệ của người khác.
 
14 năm trước, tôi đã có một Tổng Thống tự hào vì ông ta là người Mỹ và chia sẽ niềm tự hào đó với người dân.
 
Ngày nay, tôi có một người có tài hùng biện nhưng có tinh thần trẻ con đang giả bộ làm lãnh đạo.
 
Vào ngày tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ từ sự kiện Trân Châu Cảng, tôi đã có một Tổng Thống nói với thế giới rằng nước Mỹ sẽ không khuất phục.
 
Ngày nay, tôi có một người bán hàng dẽo miệng cuối đầu trước địch thủ.
 
14 năm trước, tôi đã có một Tổng Thống.
12119989_1513086769006653_297065269291238657_o
 
Tac giả: Ryan Douglas, một cựu quân nhân Mỹ
———-
Ku Búa @ CAFEKUBUA.COM
 
https://www.facebook.com/DamnedVampyre/posts/10100236060933910