Tư duy chụp giật: ngân sách và du lịch

Tư duy chụp giật: ngân sách và du lịch
Tôi đã có một bài về logic này rồi, nhưng trong status tôi sẽ nói ngắn gọn vì sao lại như vậy. Tôi ủng hộ chính phủ Việt Nam tìm mọi cách để tăng ngân sách, 2 tay 2 chân, không phản đối chút nào. Đó là điều cần thiết để duy trì hoạt động.
Nhưng cái cách để tăng ngân sách, chính xác hơn là tối đa hóa tiền thu vào ngân sách, thì không phải là tăng thuế phí. Vì sao?
Hãy áp dụng logic này với ….ngành du lịch Việt Nam, ngành du lịch chặt chém và chụp giật. Bạn có thể chém đẹp 1 du khách, tối đa hóa thu nhập. Nhưng bạn chỉ làm điều đó một lần, vài lần, chứ không bao giờ làm mãi mãi được. Vì người ta sẽ bực bội và đi nơi khác, kết quả là bạn mất cả chì lẫn chài. Đó là cách làm ăn chụp giật và tư duy nông cạn của người Việt Nam.
Nhưng nếu bạn có tầm nhìn dài hạn. Nếu bạn cư xử tử tế, ra giá vừa phải, để làm hài lòng du khách, thì họ sẽ đến dài dài. Quá đơn giản.
Việc chính phủ tăng thuế phí cũng sẽ có tác động tương tự. Vì quá tham và có tầm nhìn nông cạn, chỉ nhìn thấy cái trước mắt mà quên đi cái dài hạn. Việc chính phủ tăng thuế phí không những sẽ không dẫn đến việc tăng ngân sách mà còn sẽ phát triển và đẩy các hoạt động kinh tế vào thế giới ngầm.
Nhiều người sẽ tức giận vì thuế phí quá cao, nên sẽ không đi đăng ký doanh nghiệp, cũng không nộp thuế theo đúng luật. Họ sẽ lót tiền cho cán bộ thuế để giảm số thuế phải nộp. Nền kinh tế Việt Nam sẽ trở thành nền kinh tế chợ trời chợ đen. Lúc đó chính phủ sẽ mất cả doanh thu trong ngắn và dài hạn.
Tôi ủng hộ việc chính phủ tối đa hóa doanh thu cho ngân sách. Nhưng phương pháp tốt nhất là phải tối thiểu hóa thủ tục, tối thiểu hóa mức thuế phí và rào cản để kích thích đầu tư.
Đó là phương pháp tối ưu.
Ku Búa #cafekubua
https://www.facebook.com/cafekubua/photos/a.658678404265677.1073741827.658658857600965/752912571508926/?type=3