Video: Trang trại ông Jones: nô lệ trong dân chủ

Video: Trang trại ông Jones: nô lệ trong dân chủ
Nhân dịp trại vịt Thùy Trang và xóm dân chủ rùm beng việc sắp tới sẽ có thay đổi, tôi xin up clip này, đã dịch lâu rồi nhưng giờ mới up. Nếu XXX được chia làm 2 phe, 2 đảng, rồi tự gọi như vậy là dân chủ, thì các bạn nghĩ sao? Thay vì làm nô lệ cho 1 chủ, họ ngụy biện để tiếp tục cai trị dưới hình thức dân chủ nhưng bản chất vẫn như cũ.
Mời các bạn xem clip. Tôi nghĩ các bạn sẽ thấy chúng ta trong trường hợp tương tự.
https://www.facebook.com/video.php?v=752105958256254