Clip: John D. Rockefeller – Người Mỹ giàu nhất

John D. Rockefeller – Người Mỹ giàu nhất…cũng là người nhân hậu nhất
Từng là tỉ phú đầu tiên của nước Mỹ, John D. Rockefeller, liệu ông ta là một tên cướp tham lam, một nhà từ thiện hào phóng, hay là cả hai? Và ông trùm dầu mỏ này đã bốc lột người nghèo của nước Mỹ, hay cho họ quyền sử dụng năng lượng dầu khí, thứ cần thiết để thúc đẩy nền kinh tế công nghiệp?
 
https://www.facebook.com/video.php?v=752172904916226