Ngộ Nhận về quy định bắt người lao động làm ở nước ngoài phải đóng 22% BHXH

Ngộ Nhận về quy định bắt người lao động làm ở nước ngoài phải đóng 22% BHXH
 
Hiểu lầm hoặc cố tình gây hiểu lầm?
Vừa qua xóm dân chủ có rất nhiều người đã hiểu lầm về mức BHXH. Không biết vô tình hay cố ý mà Ban Tuyên Giáo đánh 1 đòn khá đau. Thôi thì nếu đau thì đành chấp nhận vậy. Xem như cũng là một bài học cho xóm dân chủ rút kinh nghiệm trong việc tìm hiểu thông tin.
Sau đây là sự hiểu lầm của xóm dân chủ về quy định bắt người lao động Việt Nam ở nước ngoài phải đóng 22% lương vào quỹ Bảo Hiểm Xã Hội (BHXH):
“Họ nghĩ rằng phải đóng 22% của mức lương trên hợp đồng lao động nước ngoài”.
 
Thực tế là
Dựa theo Nghị Định, Điều 15, thì:
———————————————————-
‘’’Điều 15. Mức đóng và phương thức đóng của người hưởng chế độ phu nhân hoặc phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

  1. Người lao động quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này, trong thời gian hưởng chế độ phu nhân hoặc phu quân tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài thì mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất như sau:
  1. a) Bằng 22% mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước đó của người lao động, đối với người lao động đã có quá trình tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc;
  1. b) Bằng 22% của 02 lần mức lương cơ sở đối với người lao động chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần.’’

———————————————————-
Có nghĩa là. Khi một người đi lao động nước ngoài sẽ thuộc 1 trong 2 trường hợp sau đâu:
 
TH1 – Đã đi làm và đã tham gia BHXH tại VN:
Dựa theo Nghị Định 15, người này sẽ đóng BHXH là 22% nhân cho tháng lương CUỐI CÙNG nhận được ở Việt Nam trước khi đi làm ở nước ngoài.
Ví dụ: người A khi ở VN anh làm mức lương 4tr/tháng, tiền BHXH anh ta sẽ trả là 4tr x 22% = 880,000 VND/tháng. Đó là số tiền anh ta sẽ trả hàng tháng vào BHXH trong thời gian lao động tại nước ngoài.
 
TH2 – CHƯA đi làm và CHƯA tham gia BHXH:
Nếu chưa đi làm và chưa tham gia BHXH thì dựa theo Nghị Định 15, người lao động phải đóng mức BHXH là 22% của 2 lần mức lương cơ sở.
Hiện tại lương cơ sở là 1,115,000 VND/tháng. Vậy 22% của 2 lần lương cơ sở là:
22% x 2 x 1,115,000 VND = 490,600 VND
490,600 VND là số tiền một người lao động Việt Nam phải đóng hàng tháng vào BHXH khi lao động nước ngoài, nếu CHƯA BAO GIỜ đi làm và tham gia BHXH Việt Nam.
 
Kết Luận
22% tuy cao hơn so với mức người lao động trong nước phải đóng, hiện tại là 8%, NHƯNG vì doanh nghiệp ở ngoài lãnh thổ Việt Nam không phải trả thuế BHXH như các doanh nghiệp đang hoạt động trong nước, thì đây có thể là cách để “bù” lại của các lãnh đạo nước ta.
Nhắc lại, người lao động Việt Nam khi làm việc ở ngoài nước KHÔNG PHẢI đóng 22% mức lương trên hợp đồng của họ, mà là “ 22% mức lương tháng cuối cùng trong nước trước khi ra ngoài nước làm” hoặc “22% nhân 2 lần lương cơ sở (hiện tại là 1,115,000 VND)”.
Mục đích của quỹ BHXH trên lý thuyết là nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho tất cả người lao động Việt Nam, dù họ đang làm trong hoặc ngoài nước. Người đi lao động ngoài nước sẽ về sau khi hết hợp đồng lao động. Trong thời gian đó nếu họ không tham gia BHXH, sau này vẫn muốn hưởng chế độ thì có công bằng không?
Mô hình BHXH của Việt Nam có rất nhiều vấn đề. Hiện tại mô hình BHXH ở VN sẽ không bền vững, đây là một vấn đề, vì số tiền chi ra nhiều hơn số tiền quỹ đang nhận. Và có nguy cơ quỹ BHXH sẽ mất trắng 1,052 tỷ VND. Nhưng đó là vấn đề riêng biệt.
Cũng như nhiều người, tác giả bài viết này cũng đã từng không hiểu vấn đề vì đã bị xxx vô tình hay cố ý gây hiểu lầm?
 
Hạ My & Ku Búa