[SLIDE] CHÍNH TRỊ LÀ GÌ ?

Có một chủ đề mà người Việt Nam chúng ta rất ngại nói đến. Đó là chính trị. Ai cũng ngại, mặc dù chúng ta phải đối mặt với nó hàng ngày. Vậy, có bao giờ bạn tự hỏi và định nghĩa:
“CHÍNH TRỊ LÀ GÌ ?”
Slide01 Slide02 Slide03 Slide04 Slide05 Slide06 Slide07 Slide08 Slide09 Slide10 Slide11 Slide12 Slide13 Slide14 Slide15 Slide16 Slide17 Slide18 Slide19 Slide20 Slide21