Ngụy biện về Hồi Giáo

Ngụy biện về Hồi Giáo
 
Những lời bào chữa của đạo Hồi rất hay lấy chuyện quá khứ để so sánh hiện tại. Thay vì tranh cãi quá khứ (mà thực chất chưa chắc đúng như những gì họ nói) thì hãy nhìn hiện tại:
 
1. Những quốc gia theo đạo Hồi đều có 2 xu hướng chính, một thần quyền, hai là độc tài. Chẳng có quốc gia nào dân chủ trọn vẹn, ngay cả quốc gia thế quyền cũng bị các xu hướng đòi Hồi giáo hóa chi phối như Thổ, Indonesia hay Mã Lai.
2. Các quốc gia có thiểu số Hồi giáo đều có xung đột tôn giáo trên quy mô lớn-phong trào ly khai màu sắc tôn giáo, điều không xảy ra ở Hàn Quốc hay Đài Loan dù có lượng Kito giáo đủ lớn bên cạnh Phật giáo và vô thần.
3. Hầu hết các hành vi nhân danh tôn giáo để tiến hành phương pháp khủng bố hiện tại là người Hồi giáo.
4. Thánh địa của đạo Hồi là Saudi Arabia là một trong những lãnh thổ cực đoan, bài ngoại, phát xít nhất, khác xa hoàn toàn với Vatican.
5. Đến Lý Quang Diệu cũng…phải sợ dân Hồi giáo Mã Lai khi từng…lỡ miệng tuyên bố có thể hội nhập mọi sắc dân, tôn giáo trừ…đạo Hồi. Ông ta nói trên nhận định chủ quan hay có số liệu rõ ràng?
6. Dân đạo Hồi đến Tây phương đòi yêu sách thường xuyên, điều hiếm khi thấy ở các cộng đồng khác với tỉ lệ dân số tương tự.
7. Ta có thể tìm kiếm hàng ngàn video tuyên truyền các chủ thuyết cực đoan, trích dân Qu’ran và Hadith của người Hồi tràn lan trên mạng. Hãy so sánh xem bao nhiên Video của Kito giáo, Ấn giáo hay Phật giáo có màu sắc cực đoan tương tự?
8. Tại sao chỉ có Hồi giáo mới được giới học giả (toàn hàng có cỡ) xếp vào loại khó hòa nhập và dễ mâu thuẫn với nền văn minh Tây phương nhất? Tại sao không phải là Phật Giáo hay Ấn Giáo?
9. Các quốc gia đông dân đạo Hồi là các quốc gia thù ghét người đồng tính, người vô thần, người bất khả tri nhất. Thậm chí còn có những luật lệ khắc khe đòi giết bỏ họ. Cộng đồng các blogger mà dám…chỉ ra cái sai của đạo Hồi là…bị chém chết ở Bangladesh, ở Indonesia… Điều này ta không hề thấy ở các quốc gia có đa số theo Phật giáo hay Kito giáo.
Có quá nhiều vấn đề với xã hội Hồi giáo, với tôn giáo Hồi giáo lẫn người Hồi giáo. Vậy làm sao người khác có thể tin tưởng được họ?
Người viết bài này là người vô thần, chẳng thiên vị bất cứ tôn giáo nào nhưng cũng không phải kẻ mù, điếu, câm mà không nhìn thấy, không nghe thấy đặc biệt không dám nói sự thật.
 
-Thịnh Thạm