[SLIDES] Góc nhìn của CEO Nhật Bản về người Việt Nam

Người Việt Nam trong mắt 1 CEO Nhật. Bạn nghĩ gì về nhận xét này?
 
Slide1 Slide2 Slide3 Slide4 Slide5 Slide6 Slide7 Slide8 Slide9 Slide10
 
https://www.facebook.com/cafekubua/posts/734004510066399