[SLIDES] 5 Lý do …’đừng’ cố học giỏi ở Việt Nam khiến vạn người ‘bái phục’

5 Lý do …’đừng’ cố học giỏi ở Việt Nam khiến vạn người ‘bái phục’

Link bài: http://cafekubua.com/2015/11/16/5-ly-do-dung-co-hoc-gioi-o-viet-nam-khien-van-nguoi-bai-phuc/
Slide1 Slide2 Slide3 Slide4 Slide5 Slide6 Slide7 Slide8