Vì sao giá thành thịt gà Việt Nam cao hơn thế giới từ 20%-30%?

Vì sao giá thành thịt gà Việt Nam cao hơn thế giới từ 20%-30%? 1 con gà Việt Nam phải cõng ít nhất 14 loại phí như sau:
1. Phí kiểm dịch trứng thương phẩm 4,5 đồng/quả,
2. Phí trứng giống 5,5 đồng/quả,
3. Trứng đã ấp 5,5 đồng/quả,
4. Phí con gà mới nở 100 đồng/con,
5. Phí cấp giấy kiểm dịch khi xuất gà con ra khỏi trang trại trong nội tỉnh 5.000 đồng/tờ,
6. Phí xuất gà con ra khỏi trại ra khỏi tỉnh 40.000 đồng/tờ,
7. Giấy tiêu độc sát trùng cho xe vận chuyển gà con nội tỉnh 45.000 đồng/tờ,
8. Giấy tiêu độc sát trùng xe vận chuyển gà ngoại tỉnh 75.000 đồng/tờ,
9. Kiểm tra lâm sàng gà thịt nhập vào 100 đồng/con,
10. Phí niêm phong xe 1.500 đồng/dây,
11. Phí tiêu độc sát trùng 45.000 đồng/xe,
12. Giấy chứng nhận kiểm dịch xuất gà nội tỉnh 5.000 đồng/điểm giao hàng,
13. Giấy kiểm dịch xuất gà ngoài tỉnh 30.000 đồng/điểm giao hàng,
14. Phí kiểm soát giết mổ (200 đồng/con).

gà
https://www.facebook.com/cafekubua/photos/a.658678404265677.1073741827.658658857600965/733178916815625/?type=3