Sinh ra là người Việt Nam đã là một gánh nặng

[Sinh ra là người Việt Nam đã là một gánh nặng]
Nặng đến mức, muốn làm gì đó khác đi, muốn thay đổi, muốn loại bỏ… đều phải nghĩ tới việc thay đổi cả một xã hội mấy chục thế hệ chứ chẳng phải một bộ phận “thiếu tiến bộ”.
http://cafekubua.com/2015/08/05/sinh-ra-la-nguoi-viet-nam-da-la-mot-ganh-nang/
Slide1 Slide2 Slide3 Slide4 Slide5 Slide6 Slide7 Slide8 Slide9 Slide10