[Slides] 9 trở ngại của người Việt Nam khi làm việc nhóm

[Slides] 9 trở ngại của người Việt Nam khi làm việc nhóm
 
Bạn có thể là một ngôi sao hay một thiên tài, nhưng nếu không biết cách phối hợp tài năng của mình với người khác thì sẽ bị giới hạn trong sự phát triển. Người Việt chúng ta làm việc cá nhân thì giỏi, nhưng làm việc nhóm thì hiệu quả rất kém. Hãy suy ngẫm và thay đổi!
 
– Ku Búa
Slide01 Slide02 Slide03 Slide04 Slide05 Slide06 Slide07 Slide08 Slide09 Slide10 Slide11 Slide12