[Slides] Một xã hội coi trọng vẻ đẹp bề ngoài là 1 xã hội rỗng tuếch

[Slides] Một xã hội coi trọng vẻ đẹp bề ngoài là 1 xã hội rỗng tuếch, và xã hội Việt Nam là một xã hội như vậy.
Slide01 Slide02 Slide03 Slide04 Slide05 Slide06 Slide07 Slide08 Slide09 Slide10 Slide11 Slide12 Slide13 Slide14 Slide15
 
https://www.facebook.com/cafekubua/posts/731460530320797