Phản bác mấy thánh chỉ trích Mỹ

Phản bác mấy thánh chỉ trích Mỹ
Mỹ cũng như bao nước khác, cô ấy không hoàn hảo và luôn có vấn đề. Nhưng nước Mỹ khác và đặc biệt với TẤT CẢ những quốc gia khác trên thế giới ở chỗ cô ấy được thành lập trên một lý tưởng, rằng chính phủ đến từ người dân, nhưng người dân không đến từ chính phủ. Nước Mỹ không đảm bạo sự an toàn và ổn định tuyệt đối, chẳng có nước nào hứa hẹn điều đó cả, trừ thiên đường cộng sản hoặc xứ hoang tưởng nào đó.
Nhiều người bên phe cánh tả và cánh vô chính phủ luôn chỉ trích và so sánh Mỹ với một lý tưởng cao quý nào đó nằm trên giấy nhưng luôn quên so sánh cô ấy với lịch sử và hiện tại. Nếu các bạn ngưng hoang tưởng và thực tế để rồi nhìn quanh thế giới, các bạn sẽ thấy vì sao nhân loại xem nước Mỹ là niềm hy vọng cho tự do đầu tiên và cuối cùng của nhân loại.

Lần cuối cùng bạn chứng kiến một người hoặc một nhóm người Mỹ bất chấp mạng sống để chạy khỏi nước Mỹ là khi nào? Chưa bao giờ!
Lần cuối cùng bạn chứng kiến một người Mỹ xin tỵ nạn ở một quốc gia khác là khi nào? Trừ vài trường hợp cá biệt như Edward Snowden thì…..quá hiếm.
Lý do là gì? Đơn giản thôi. Vì Mỹ tuy không hoàn hảo, nhưng cô ấy là quốc gia vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Người Mỹ và lãnh đạo Mỹ luôn nhìn thẳng vào những điều không hoàn hảo đó để rồi tìm cách hoàn hảo hơn, chứ không né tránh hoặc đổ lỗi cho bất cứ ai.
Nếu bạn là một công dân Mỹ mà chỉ trích hoặc chê bai nước Mỹ, thì bạn đang bị hoang tưởng vì một lý tưởng xa lạ nào đó, hoặc bị thần kinh. Tôi phải nói vậy vì tôi không tìm ra một lý do nào chính đáng hơn. Và mỗi lần bạn làm điều đó mà không thực tế với thực trạng của thế giới, thì bạn trở thành một người hề trong mắt tôi và mọi người.
Mỹ là quốc gia vĩ đại nhất lịch sử nhân loại, và bạn chỉ cần bước ra khỏi lãnh thổ cô ấy 1 bước thì sẽ thấy vì sao.

 
https://www.facebook.com/cafekubua/photos/a.658678404265677.1073741827.658658857600965/722898594510324/?type=3