Chúng ta có thể chấm dứt nghèo đói bằng cách tái phân phối của cải hay không?

Chúng ta có thể chấm dứt nghèo đói bằng cách tái phân phối của cải hay không?
Tác giả: Matt Zwolinski, World Poverty: Can We End Poverty Overnight?, Learn Liberty
Dịch giả: Ku Búa @ cafekubua.com
 
Người Mỹ chiếm tầm 4 phần trăm dân số thế giới những họ lại chiếm hơn 25% của cải. Nếu số của cải đó được phân chia đồng đều trên toàn cầu, thì chúng ta có thể giải quyết vấn đề nghèo đói ngay lập tức không?
Rất tiếc, câu trả lời là KHÔNG.
Chia bớt của cải của một người với một người khác có ít hơn là một điều rất khâm phục và nhiều lúc nó làm xoa dịu nổi khổ tạm thời. Nhưng việc chỉ phân chia số lượng của cải hiện tại thì chúng ta sẽ không bao giờ có đủ để đưa hàng triệu người thoát khỏi nghèo đói một cách bền vững được. Để hiểu lý do, chúng ta nên nhìn lại lịch sử.
Biểu đồ này chó thấy GDP (lượng tài sản) tính theo đầu người của thế giới thay đổi ra sao từ thời điểm được ghi lại sớm nhất cho đến ngày nay. Nói gọn lại, đây là một cách ngắn gọn để thấy mức thịnh vượng của một người dân trung bình theo thời gian. Có hai điều mà chúng ta có thể học được từ biểu đồ này.
poor1
 
Nghèo đói và phát triển
Điều thứ nhất là sự nghèo đói cùng cực mà chúng ta thấy ở hiện tại không chỉ là một hiện tượng trong giai đoạn hiện đại. Đối với đại đa số con người trong đại đa số khoảng thời gian lịch sử, sự nghèo đói cùng cực là một thứ mà họ luôn luôn chứng kiến và biết, và tất cả con cái của họ cũng chỉ biết được bấy nhiêu đó.
Điều thứ hai là bắt đầu vào thời điểm 1800, nhân loại lần đầu tiên đã bắt đầu chứng kiến sự thay đổi. Chúng ta bắt đầu có cuộc sống tốt đẹp hơn và tỉ lệ trẻ sơ sinh tử vong cũng đã bắt đầu giảm đáng kể.
Nhìn tổng quát hơn thì chúng ta được giáo dục tốt hơn, hiểu biết hơn và ăn uống đầy đủ hơn. Phương tiện và phương thức vận chuyển nhanh hơn, an toàn hơn và rẻ hơn. Xét về nhiều mặt, những người nghèo nhất trong chúng ta chính là những người được hưởng lợi ích nhiều nhất từ những thay đổi này.
 
Nguyên nhân là gì?
Cái điều đã làm cuộc sống tốt hơn rất nhiều cho người nghèo không phải là an sinh xã hội hay từ thiện. Cho dù bạn có tái phân phối tất cả của cải của thế giới vào năm 1800 thì vẫn sẽ không có đủ để cho chúng ta có tiêu chuẩn sống mà chúng ta đang thừa hưởng ở những nước phát triển hiện tại.
Vậy thì điều gì đã cho chúng ta sự thịnh vượng này? Đó chính là sự sáng tạo của những của cải mới trên quy mô khổng lồ. Nói cách khác, đó chính là sự tăng trưởng kinh tế. Đó là lý do vì sao chúng ta có cuộc sống tốt hơn tổ tiên chúng ta. Và đó cũng là lý do vì sao số người sống ở mức nghèo đói cùng cực đã giảm đáng kể, không chỉ trong 200 năm vừa rồi, nhưng trong 20 năm vừa rồi.
Nếu phải xét lại, sự tăng trưởng kinh tế chính là công cụ xóa đói giảm nghèo thành công nhất trong lịch sử. Nhưng không phải tất cả các quốc gia đều có được mức tăng trưởng kỳ diệu này. Đó chính là lý do vì sao còn rất nhiều người vẫn đang sống trong nghèo đói ngày hôm nay.

poor2Mức % người sống dưới $1/ngày

Những câu cần phải hỏi
Cho nên nếu bạn thật sự muốn giúp đỡ những người nghèo trên thế giới, thúc đẩy sự phát triển kinh tế phải là điều phải được ưu tiên hàng đầu.
Những chính sách gì có thể giúp phát triển sự thịnh vượng của các nước đang phát triển một cách nhanh chóng hơn?
Những chính sách hiện tại nào đang kìm hãm sự phát triển đó?
Đó mới chính là những câu hỏi chúng ta cần phải hỏi và trả lời khi bàn về sự nghèo đói và thịnh vượng.