Thả bomb nguyên tử lên nước Nhật là sai?

Thả bomb nguyên tử lên nước Nhật là sai?
Tác giả: Wilson Miscanble, Was it wrong to drop the atom bomb on Japan?, Prager University
Dịch giả: Ku Búa @ cafekubua.com
 
Giới thiệu
Trong những năm gần đây, có nhiều nhà trí thức cũng như nhiều người khác đã chỉ trích quyết định của Tổng Thống Mỹ Harry Truman để thả bomb lên hai thành phố của Nhật – Hiroshima và Nagasaki – là một quyết định không cần thiết và vô nhân đạo.
Nhưng quan điểm này dựa vào một sự hiểu biết nghèo nàn của lịch sử cũng như bối cảnh thời đó. Quyết định thả bomb nguyên tử đã rút ngắn cuộc chiến và đã cứu vớt vô số mạng người – người Mỹ cũng như người Nhật.
 
Quyết định tranh cãi
Quyết định của Tổng Thống Harry S. Truman để thả bomb nguyên tử lên thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật là một trong những quyết định gây tranh cãi nhất lịch sử nước Mỹ.
Thời gian càng trôi thì sự tranh cãi càng gia tăng. Ngày càng nhiều người – người ở Mỹ cũng như ở ngoài – đã lên án cả Tổng Thống Truman và Mỹ vì quyết định đó.
Nhưng sự chỉ trích này dựa trên một sự hiểu biết giới hạn của lịch sử về bối cảnh thời đó cũng như cơ sở để đưa ra quyết định. Những phân tích sai lầm đó đã được trợ giúp bởi cái nhìn lịch sử hạn hẹp, như những bài lịch sử viết bởi trường phái Ngoại Giao Nguyên Tử (Atomic Diplomacy). Những nhà sử gia này đã cho rằng Truman vẫn quyết định thả bomb, dù đã biết rằng Nhật sắp đầu hàng, để đe dọa Liên Xô cũng như phô trương quyền lực của mình. Quan điểm đó phải được phản bác hoàn toàn.
bomb
Cơ sở để thả bomb
Truman muốn thả bomb lên Hiroshima và Nagasaki, hai mục tiêu quân sự lớn, để khỏi phải bắt đầu chiến dịch đưa quân vào nước Nhật, một quyết định Truman biết sẽ trở thành “một Okinawa từ nam đến bắc nước Nhật.” (nghĩa là quân Nhật sẽ chiến đấu đến chết chứ không đầu hàng như ở Okinawa). Nhận định của ông hoàn toàn có cơ sở.
Đến tháng 7 1945, người Nhật đã bị tấn công bởi máy báy B29 của Mỹ suốt mấy tháng trời. Thủ đô và các thành phố lớn khác của họ đã bị thiệt hại rất nặng và họ đã bị hải quân Mỹ bao vây nên lương thực ngày càng thiếu thốn.
Thiệt hại quân sự và thường dân đã lên đến ba triệu và không có dấu hiệu chấm dứt. Mặc dù bế tắc, các lãnh đạo Nhật Bản, nhất là những lãnh đạo quân sự vẫn kiên quyết thi hành ý tưởng Ketsu-Go (trận đánh quyết liệt). Thậm chí, chính phủ Nhật đã di chuyển một phần lớn người dân vào các đơn vị quân sự để chuẩn bị bảo vệ quê hương.
Bằng chứng chứng minh rằng người Nhật sẽ nhất trí chiến đấu đến cùng là khi Mỹ đã thả bomb lên Hiroshima và Nagasaki, quân lực Nhật vẫn muốn chiến đấu. Quả bomb nguyên tử đã ép Hoàng Đế Hirohito phải hiểu rõ vấn đề, một điều các nhà lãnh đạo quân sự của ông không chịu hiểu, rằng tiếp tục chiến đấu để bảo vệ nước Nhật là một điều vô vọng.
Chỉ khi Hoàng Đế Hirohito can thiệp và phá vỡ quyền lực của lãnh đạo Nhật trong chính phủ, Nhật mới chịu đầu hàng. Và chính quyết định thả bomb đó đã cho Hoàng Đế Nhật và phe phái hòa bình trong chính trường Nhật một lý do để đàm phán sự chấm dứt của cuộc chiến.
bomb2
Sự lựa chọn khác là gì?
Những sự lựa chọn cũng như tình huống khác để đảm bảo chiến thắng cho Quân Đồng Minh đều có nghĩa là: số người chết và bị thương sẽ nhiều hơn cho phe Đồng Minh và nhiều hơn nữa cho nước Nhật. Dựa theo những dự đoán quân sự thời đó, số người thiệt hạ nếu Mỹ đưa quân vào nước Nhật sẽ hơn một triệu người.
Tuy đây là một kết quả khó thể chấp nhận được, nhưng số người Nhật bị thiệt hại sẽ cao hơn nếu không vì bomb nguyên tử. Và số nạn nhân sẽ bao gồm hàng ngàn tù binh Đồng Minh, những người quân lực Nhật đã lên kế hoạch tử hình nếu Mỹ xâm chiếm.
Sự quyết định để dùng bomb nguyên tử của Tổng Thống Truman phải nên được coi là sự lựa chọn ít thiệt hại và tồi tệ nhất trong tất cả tình huống.
Cho dù tới bây giờ, những người chỉ trích Truman vẫn không thể đưa ra một lựa chọn nào thuyết phục và tốt hơn cho quyết định đó.
bomb3
Nhận xét của lịch sử
Nhận xét của lịch sử về quyết định thả bomb lên Hiroshima và Nagasaki rất rõ ràng và không thể chối cãi:

  1. Bomb nguyên tử đã rút ngắn cuộc chiến.
  2. Phe Đồng Minh đã không cần phải đưa quân vào nước Nhật.
  3. Điều này đã cứu vô số mạng người từ cả hai phía.
  4. Nó đã chấm dứt sự tàn ác của Nhật Bản ở Châu Á.

Hãy nghĩ đến những tình huống và kết quả khác có thể xảy ra. Nếu bạn là Tổng Thống Harry Truman, bạn sẽ làm gì?
Tôi là Cha Wilson Miscamble, Giáo Sư Môn Lịch Sử của Đại Học Notre Dame, cho Prager University
Lưu ý: file tiếngAnh/Việt ở đây

https://www.facebook.com/cafekubua/posts/679090588891125