16 câu nói về tầm quan trọng của giáo viên

16 câu nói về tầm quan trọng của giáo viên
 
Tác giả: Natalie Roterman, 16 famous quotes about the importance of teachers, Latin Times
Dịch giả: Ku Búa @ cafekubua.com
 
Gửi đến những ai đang làm trong ngành giáo dục.

 1. Giáo viên có thể thay đổi cuộc sống với sự phối hợp giữa phấn và thử thách ― Joyce Meyer.
 2. Một giáo viên bình thường kể chuyện. Một giáo viên giỏi giải thích. Một giáo viên xuất sắc chứng minh. Một giáo viên vĩ đại gây cảm hứng. ― William Arthur Ward.
 3. Những giáo viên giỏi biết cách bộc lộ ưu điểm trong từng học sinh.  ― Charles Kuralt.
 4. Khi bạn học từ những giáo viên vĩ đại, bạn sẽ được học nhiều hơn từ sự quan tâm và nhiệt tình hơn phương pháp dạy của họ ― William Glasser.
 5. Giáo dục là chìa khóa dẫn đến thành công trong cuộc sống, và giáo viên là người ảnh hưởng sâu đậm nhất trong đời sống của học sinh.― Solomon Ortiz.
 6. Khi tôi càng lớn tuổi, giáo viên của tôi càng thông minh hơn. ― Ally Carter.
 7. Giáo viên là người như thế nào là điều quan trọng hơn những gì họ dạy. ― Karl A. Menninger.

teachhh

 1. Giáo viên có tầm ảnh hưởng suốt đời, họ không thể nào biết được khi nào sự ảnh hưởng đó sẽ kết thúc.  ― Henry Adams.
 2. Bạn không thể nào ngăn chặn một giáo viên khi ông ta muốn làm một điều gì đó, ông ta chỉ làm. ― D. Salinger.
 3. Nghệ thuật tối cao của giáo viên là khởi động sự sáng tạo và kiến thức. ― Albert Einstein.
 4. Một giáo viên yêu thích dạy học xứng đáng với tư cách và khả năng giúp người khác học. ― Ruth Beechick.
 5. Vai trọ của một người lãnh đạo quan trọng hơn bạn nghĩ. Bạn có quyền lực để giúp người khác chiến thắng. ― Ken Blanchard.
 6. Nghệ thuật dạy học là một nghệ thuật phụ trách việc khám phá.― Mark Van Doren.
 7. Sự kiên nhẫn thật sự nằm trong kiến thức và tình thương. ― Allan Lokos.
 8. Những giáo viên, theo tôi, là những thành viên quan trọng và có trách nhiệm nhất trong xã hội vì việc họ làm ảnh hưởng số phận của trái đất ― Helen Caldicott
 9. Một giáo viên bình thưởng giải thích sự phức tạp, một giáo viên tài ba bộc lộ sự đơn giản. ― Robert Brault.

 
https://www.facebook.com/cafekubua/posts/679090588891125