Vì sao 99% của cải được tạo ra trong chỉ 1% lịch sử?

Vì sao 99% của cải được tạo ra trong chỉ 1% lịch sử?
Tác giả: Deirdre McCloskey, Why Does 1% of History Have 99% of the Wealth?, Learn Liberty
Dịch giả: Ku Búa @ cafekubua.com
Điều quan trọng nhất để hiểu về thế giới hiện đại là: ngày xưa con người rất nghèo và bây giờ con người rất giàu.
Vào năm 1800, một người trung bình trong thế giới kiếm được $3 (USD) một ngay, không phải $3 giá trị lúc đó mà là $3 giá trị của ngày hôm nay. Hiện tại với $3 bạn chỉ có thể mua 3 phần 4 1 ly cà phê, mỗi ngày, không hơn không kém.
Trong 30 năm mới đây số phần trăm (%) con người sống trong nghèo đói đã giảm phân nửa. Mọi thứ đã trở nên rất tốt đẹp cho chúng ta, riêng nước Mỹ thì đặc biệt hơn. Chúng ta đang kiếm được, chuẩn bị để nghe, $130 một ngày. Đó là một sự thay đổi lớn lao và kỳ diệu.
Chúng ta đã từng kiếm chỉ được $3 một ngày. Điều này đã xảy ra từ thời xa xưa và nó chỉ bắt đầu thay đổi vào thế kỷ 19, vào năm 1800.
Điều gì đã xảy ra? Một lý luận cho rằng là vì sự bóc lột, một lý luận bạn đã thường xuyên nghe đến. Chúng ta trở nên giàu có vì chúng ta đã bóc lột ở đâu đó trên thế giới, những người nghèo. Đó không phải là sự thật. Lịch sử luôn có sự bóc lột và nó đã không tạo ra sự phát triển kinh tế. Nên không thể là bóc lột được.
Còn lý luận đầu tư thì sao? Cũng không phải là đầu tư. Mà đó chính là những ý tưởng mới, những sáng kiến mới. Đó là những thay đổi như máy móc, dụng cụ, những tổ chức ý tưởng như đại học.
Và tại sao nó lại xay ra? Vào thế kỷ 1600 và 1700 ở Hòa Lan và Anh Quốc đã chứng kiến hai sự kiện, đó là sự tăng trưởng của tự do kinh tế và danh dự xã hội cho những nhà sáng chế, những thương gia, những nhà sản xuất. Trước đó thì những nghề này được xem là không có danh dự. Chỉ sau sự thay đổi này thế giới đã chứng kiến sự bùng nổ của sáng chế, một điều trước đây không được khuyến khích vì con người không được tự do.
Điều gì giải thích sự bùng nổ của tiêu chuẩn sống từ năm 1800? Đó là tự do kinh tế, ý tưởng, thương mại và sáng chế.

https://www.facebook.com/cafekubua/posts/679090588891125