Giáo dục không đồng nghĩa với đến trường

Giáo dục không đồng nghĩa với đến trường
Tác giả: Steve Davies, Education is not the same as schooling, Learn Liberty
Dịch giả: Ku Búa @ cafekubua.com
Suy ngẫm
Giáo dục không đồng nghĩa với đến trường. Hãy nghĩ lại về khoảng thời gian bạn đã học ở trường. Có bao giờ bạn cảm thấy nó như 1 trại giam không? Có bao giờ bạn cảm thấy bạn chỉ là một cái máy được lập trình với 1 mục đích và tác dụng riêng và những nhứ đó không liên quan gì đến việc bạn muốn làm gì hoặc muốn đạt được gì?
Nếu có thì bạn không nên bất ngờ, bởi vì điều này phản ánh thực trạng của hệ thống trường lớp hiện đại.
Mô hình trường học hiện đại
Hệ thống trường học hiện đại được sáng lập bởi người Prussian (Đế Chế Prussia, bây giờ là nước Đức) sau năm 1806. Trước đó, giáo dục được thực hiện bằng nhiều phương pháp khác nhau (nhà thờ, lớp người địa phương tự quản lý, giáo dục tại nhà).
Mô hình trường lớp này được thành lập trong bối cảnh thời đế chế và nó được thành lập với 1 mục đích riêng. Để sản xuất ra những người dân, người công nhân và những người lính trung thành và biết nghe lời.
Đây là nguyên nhân vì sao trường học hiện tại lại như vậy. Nó giải thích vì sao 1 ngày ở trường được chia ra làm nhiều lớp với số thời gian cố định. Nó giải thích vì sao hệ thống tổ chức của các trường học lại có cấp bậc và cố định.
Nó giải thích vì sao học sinh được học với những người cùng lứa tuổi thay vì với những người cùng sở thích hoặc khả năng trí tuệ. Và nó giải thích vì sao các hệ thống trường học lại phân chia học sinh vào những đường lối khác nhau cũng như những đường đời và công việc khác nhau. Đến khi giáo dục thật sự xảy ra ở trường học, thì đó chỉ là một điều ngẫu nhiên hoặc vô tình.
Có rất nhiều người đang làm việc ở các trường học nghĩ rằng giáo dục là mục đích chính và họ rất nỗ lực trong việc giáo dục những người (học sinh) họ đang quản lý. Nhưng, cái vấn đề với hệ thống giáo dục đó, với cái mô hình và phương pháp thành lập – là một điều làm cản trở mục đích và những nỗ lực của họ. Nên những người đang làm trong hệ thống giáo dục đang bị giới hạn và bất cứ thành công nào chỉ là thiểu số.
Ngộ nhận về giáo dục
Điều chúng ta cần phải nhận ra về giáo dục và trường học là 2 thứ đó không đồng nghĩa với nhau. Thậm chí, bởi vì chúng ta nghĩ rằng học ở trường là đồng nghĩa với giáo dục, chúng ta đã bị hạn chế khi nghĩ đến giáo dục là gì và việc giáo dục có thể trở thành cái gì.
Tại sao, để ví dụ, chúng ta lại cho rằng giáo dục chỉ nên được thực hiện ở một giai đoạn nào đó trong đời? Giáo dục là một thứ có thể xảy ra ở bất cứ giai đoạn nào trong cuộc đời, và nên như vậy. Tại sao chúng ta lại cho rằng chúng ta phải giáo dục những con người cùng độ tuổi chung với nhau?
Đây là một cách thực hiện điên rồ. Tại sao chúng ta phải thực hiện giáo dục trong một mô hình cố định và quan trọng hình thức? Giáo dục là một thứ quan trọng đến cuộc đời của con người.
Điều chúng ta cần phải làm là tách ra khỏi các suy nghĩ rằng trường học là cách duy nhất để chúng ta được giáo dục.

https://www.facebook.com/cafekubua/posts/679090588891125