Nước Mỹ Của Hillary Clinton – Mục Lục

Lời giới thiệu: Cuốn sách này nói về quan điểm chính trị của Hillary và lịch sử của Đảng Dân Chủ. Chúng ta thường được nghe rằng Đảng Cộng Hòa là đảng kỳ thị và phân biệt chủng tộc, là đảng của người giàu. Còn Đảng Dân Chủ là đảng của người nghèo và luôn chống đối lại những bất công trong xã hội.

Nhưng sự thật là gì? Ai là người đã giải phóng người nô lệ? Ai là người đã đấu tranh để dành tự do và quyền bầu cử cho người da đen? Chính là Đảng Cộng Hòa.

Sau khi đọc cuốn sách này các bạn sẽ thay đổi quan niệm hoàn toàn và sẽ không bao giờ nhìn Đảng Dân Chủ và Hillary Clinton như trước đây nữa. — Ku Búa

 

Chương 1 – Bí ẩn mang tên Hillary & Những bí mật của Đảng Dân Chủ

Phần 1.1 – Giải mã Hillary

Phần 1.2 – Phong trào đằng sau Hillary

Phần 1.3 – Phơi bày sự giả dối

Phần 1.4 – Bảo vệ những tội phạm

Phần 1.5 – Sự giả dối lớn hơn

Phần 1.6 – Chiêu lừa đảo mới

Phần 1.7 – Hillary – Tên du côn xuất sắc

 

Chương 2 – Kẻ cướp đất, Tổng Thống Andrew Jackson đã xây dựng Đảng Dân Chủ hiện đại như thế nào

Phần 2.1 – Thương vụ Haiti

Phần 2.2 – Những trường học họ chưa bao giờ xây

Phần 2.3 – Người sáng lập bí ẩn của Đảng Dân Chủ

Phần 2.4 – Nhà Dân Chủ đầu tiên

Phần 2.5 – Từ Andrew Jackson đến Hillary

Phần 2.6 – Đổ lỗi cho Mỹ

Phần 2.7 – Người trả giá và tên cướp

Phần 2.8 – Al Capone, người đàn ông của công chúng

Phần 2.9 – Một người bạn giả vờ và một đồng minh

Phần 2.10 – Mua thấp, bán cao 

Phần 2.11 –  Các bằng chứng dần biến mất

Phần 2.12 – Hãy để ông ta thi hành nó

 

Chương 3 – Đảng phái của chế độ nô lệ

Phần 3.1 – Lời biện minh cho sự đàn áp của Đảng Dân Chủ 

Phần 3.2 – Tẩy trắng lịch sử 

Phần 3.3 – Tội lỗi của những Nhà Lập Quốc?

Phần 3.4 – Biện hộ cho chế độ nô lệ 

Phần 3.5 – Chế độ nô lệ như “một hình thức tích cực” 

Phần 3.6 – Sự đồng lõa của những nhà Dân Chủ miền bắc

Phần 3.7 – Thành quả lao động của một người

Phần 3.8 – Sự lảng tránh khéo léo

Phần 3.9 – Ngọn lửa ở hậu phương

Facebook Comments