Đầu Cơ Forex – Phần 6.5: THPT, Lớp 13 – Cặp Tiền Chéo

Nguồn: TraderViet.com và Babypips

Cặp tiền chéo là gì?

Trước đây, nếu muốn trao đổi tiền, đầu tiên chúng ta phải chuyển tiền đang có thành đôla Mỹ và sau đó chuyển đôla Mỹ thành đồng tiền chúng ta cần.

cr1

Với sự ra đời của các tỉ giá chéo (ví dụ như GBP/JPY, EUR/JPY, EUR/CHF, EUR/GBP), người ta bây giờ có thể bỏ qua công đoạn chuyển tiền đang có thành đôla Mỹ mà chỉ đơn giản chuyển đổi trực tiếp thành đồng tiền đang cần.

Tính toán tỉ giá chéo

cr12

Ví dụ nếu chúng ta cần tìm tỉ giá bid/ask của cặp GBPJPY  thì trước hết chúng ta cần tỉ giá bid/ask của 2 cặp GBP/USD và USD/JPY. Giả sử tỉ giá của chúng hiện tại là:

GBP/USD: 1.5630 (bid) / 1.5635 (ask)

USD/JPY: 89.38 (bid) / 89.43 (ask)

Để tính tỉ giá của GBP/JPY chúng ta nhân tỉ giá của GBP/USD và USD/JPY.  Kết quả là 139.70.

Facebook Comments